ANBOU

NEN Inspecties

metrel

INSPECTIES

Bij het streven naar continuïteit en veiligheid van uw elektrische installaties, zijn preventieve onderhoudsprogramma’s belangrijk. Zo wilt u niet alleen de zekerheid dat uw elektrische installaties veilig blijven functioneren en storingen zo veel mogelijk worden voorkomen, maar u wilt ook de kosten beheren. ANBOU biedt u de service om een belangrijk deel van uw onderhoud via één aanspreekpunt te regelen. Met onze onderhoudsovereenkomsten voor uw installaties heeft u alle elementen die nodig zijn om een betrouwbare en veilige bedrijfsvoering te waarborgen.

Het onderhoud en inspectie van de elektrische installatie en elektrische arbeidsmiddelen wordt door ANBOU volgens de normen NEN 3140 en NEN 1010 uitgevoerd. Uiteraard wordt er tijdens onderhoud en reparatie ook volgens deze normen gewerkt.

profitest

De huidige Arbo-wet (zie artikel 3.4, "Elektrische installaties") verplicht de werkgevers om de werknemers en derden (bezoeker, inleners, etc,) een veilige en gezonde werkomgeving te bieden. De werkgever zal er zorg voor moeten dragen dat de elektrotechnische installatie aantoonbaar periodiek gecontroleerd wordt op de veiligheid van de installatie.

PERIODIEKE CONTROLE

Een elektrotechnische installatie is onderhevig aan slijtage door onder andere gebruik en veroudering, daarom dient u uw elektrotechnische installatie periodiek te laten inspecteren zodat u verzekerd bent van een veilige installatie. Bovendien kunt naar de arbeidsinspectie en verzekeraars aantonen dat al het mogelijke is gedaan om ongevallen en gevaarlijke situaties te voorkomen.

secutest

VISUELE EN MEETTECHNISCHE INSPECTIE

Met een visuele inspectie kan al in een vroeg stadium bekeken worden wat de eventuele tekortkomingen aan de elektrotechnische installatie zijn. Door naast een visuele inspectie ook een meettechnische inspectie uit te voeren wordt duidelijk gemaakt wat de eventuele afwijkingen in belasting of beveiliging zijn.

NORMEN

De NEN 3140 en NEN-EN 50110-1 zijn geen wet. Maar in geval van calamiteiten moet u aantonen dat de installatie veilig is. De rechter en de arbeidsinspectie hanteren deze twee normen als minimale eis om te beoordelen of de veiligheid gewaarborgd is.

Door ANBOU periodiek uw elektrische installatie en arbeidsmiddelen te laten inspecteren kunt u aantonen dat de veiligheid gewaarborgd is.

Voor meer informatie over Inspecties of een offerte vult u vrijblijvend het contactformulier op onze contactpagina in en wij nemen zo snel mogelijk contact met u op.